Utrechtse Adviesgroep voor Identiteit, Levensbeschouwing en Onderwijs

Samen met prof. dr. Cok Bakker begeleidt Ina ter Avest vanaf 2000 teams van basisscholen in Rotterdam ‘op Zuid’ in het zogenoemde Structureel Identiteits Beraad (SIB). Het SIB is een werkwijze voor  scholen in een interculturele context, waar de formele identiteit van de school (niet langer) een vanzelfsprekendheid is. Deze begeleidingspraktijk is aanleiding tot nader concreet onderzoek, of tot nadere aanscherping van bestaande onderzoeksvragen.

Op de scholen van de Stichting PCBO Rotterdam-Zuid is vanuit de Utrechtse Adviesgroep ruim tien jaar SIB begeleidt.

Momenteel vindt begeleiding en onderzoek plaats op DE Brede school in de Bijlmer. DE Brede School bestaat uit een groep van drie basis scholen: de Islamitische As Soeffah school, de openbare school Bijlmerhorst en de levensbeschouwelijke school Polsstok. In het bijzonder is de aandacht gericht op ouderbetrokkenheid in het door de gemeente Amsterdam gesubsidieerde project ‘Samen leven doe je zelf!’.

 

Voor contact in dit verband: kh.ter.avest@agilo-utrecht.nl