Netwerken

Vanaf 2001 heb ik een eigen coachings en consultancy praktijk: ‘Z-in-gesprek’.

Ik ben sinds 2003 als (emeritus) lector verbonden met Hogeschool Inholland, en met de VU in Amsterdam als godsdienstpscholoog/-pedagoog.

Van 2000 – 2015 werkte ik samen met prof. dr. Cok Bakker in zijn Utrechtse Adviesgroep voor Identiteit, Levensbeschouwing en Onderwijs.

Ik ben gast-redacteur van de Special Issue van ‘Education Sciences’. De titel van de Special Issue is: ‘Education and Religion in a Secular Age’.

Ik ben lid van de volgende (inter)nationale organisaties van vakgenoten:

NIP: Nederlands Instituut van Psychologen; NVGP: Nederlandse Vereniging voor Groepsdynamica en Psychotherapie; VELON: Vereniging van Leraren Opleiders in Nederland; VVZB: Vereniging van ZKM-beoefenaars, tevens lid van de Wetenschapscommissie VVZB; NGPG: Nederlands Godsdienst Pedagogisch Genootschap; EAWRE: European Association of World Religions Education; ENRECA: European Network or Religious Education through Contextual Approaches; IRE: Interreligious Education, network of European and South African researchers; REA: Religious Education Association ISREV: International Seminar on Religious Education and Values.