Personalia

Ik ben geboren in Uithuizermeeden, en opgegroeid in de textielstad Enschede. Met mijn man heb ik enkele jaren in het Islamitische Noorden van Nigeria gewoond. Samen zijn wij de ouders van zes kinderen en de grootouders van dertien kleinkinderen.

Bij prof. dr. Jan van der Lans, aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, ben ik opgeleid als cultuur- en godsdienstpsycholoog. Ik ben in 2003 aan de Universiteit Utrecht gepromoveerd bij prof. dr. Trees Andree. Mijn promotie-onderzoek betrof de ontwikkeling van het godsconcept van leerlingen in een interculturele en interreligieuze onderwijscontext.

Ik heb me geschoold in de theorie en werkwijze van het Meerstemmig Zelf (Dialogical Self Theory en Zelf Kennis Methode). Deze scholing heb ik uitgebreid met een opleiding tot psychodramatherapeut.

Vanaf 2001 heb ik een eigen coaching en consultant praktijk ‘Z-in-gesprek’. De theorie van het Dialogisch Zelf en de Zelf Kennis Methode vormen een belangrijke theoretische inspiratie voor mijn coaching en consultant activiteiten, evenals praktische werkvormen op het gebied van psychodrama.

Op de VU in Amsterdam werkte ik van 2004 – 2014 als godsdienst-pedagoge. Als lector ben ik van 2004-2008 werkzaam geweest aan de Stenden Hogeschool in Leeuwarden, en van 2010-2014 in het lectoraat ‘Onderwijs en Levensbeschouwing’ aan Hogeschool Inholland.

Van 2000 – 2015 heb ik samengewerkt met prof. dr. Cok Bakker in zijn Utrechtse Adviesgroep voor Identiteit, Levensbeschouwing en Onderwijs.

Ik ben guest-editor van de Special Issue ‘Education and Religion in a secular Age’. http://www.mdpi.com/journal/education/special_issues/Education_and_Religion_in_a_Secular_Age

Interessegebied

In mijn onderzoek staat ‘identiteit(sontwikkeling’ centraal: identiteit van leerlingen, leerkrachten en docenten, en van scholen en organisaties in een interculturele en interreligieuze context.  De constructie van geneer-identiteit en een hybride identiteit neemt daarin een speciale plaats in.

In mijn onderzoek, zowel als in mijn privé praktijk ‘Z-in-gesprek’, als de samenwerking in onderzoeksprojecten met anderen, ben ik steeds op zoek naar de verbinding tussen het persoonlijke en het professionele verhaal – zowel van de persoon individueel als van personen in team-verband. In mijn publicaties is die afwisseling in focus zichtbaar. De theorie van het Meerstemmig Zelf vormt één van de theoretische kaders waardoor ik mij in mijn praktijk en in mijn onderzoeksactiviteiten laat inspireren.