Publicaties 2017

Avest, I. ter (2017). De jaren vijfitg van de vorige eeuw. In: Met terugwerkende kracht. Jubeleumuitgave Pedagogiek in Praktijk.

Avest, I. ter, A. Oosterwegel (2017). Identiteit(en) en loyaliteit(en). Inleiding op de ZKM Jaardag, November 2017.

Avest, I. ter & O. Gurlesin (2017). Levensbeschouwing in de ‘society of mind’ – radicale fanatiekeling of fanatiek radicaal? Workshop op studiedag Haagse Hogeschool. 17 november.

Avest, I. ter (2017). Effectiveness of Innovative Ways of inclusive RE in the Netherlands. In: F. Schweitzer, R. Boschki (Eds.) : Researching Religious Education. Waxmann Verlag. pp. 145-159.

Avest, I. ter (2017). Deuren en ramen wijd open. Verslag van de Jaardag 2017 van de ZKM Vereniging.met medewerking van Marjolein Fokkens, Wolf Lejeune, Annerieke Oosterwegel en Margreet Poulie. In ZKM Magazine

Avest, I. ter (2017). Paas-, lente-, ei-verstop-feest??? Versvak blog april

Avest, I. ter (2017). Musea en de kunst van de ‘kapstokjes’. Versvak blog december

Avest, I. ter (2017). Met woede gaat de zon niet schijnen Versvak blog september

Avest, I. ter (2017). Het oor ontbloot. Toespraak Basisgemeente Exodus, Ede. september

Avest I. ter (2017) Internal(ized) external contexts. presentatie ENRECA conference: Locchum. April 24-26.

Wielzen, D. & I. ter Avest (Eds.). (2017). Interfaith Education for All. Theoretical Perspectives and Best Practices for Transformative Action. Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers.

Avest, I. ter & D. Wielzen (2017). , Introduction In: Interfaith Education for All Theoretical Perspectives and Best Practices for Transformative Action. Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers. pp1-20

Taspinar, I. and I. Ter Avest (2017). Diversity is the Key to Peace In: Interfaith Education for AllTheoretical Perspectives and Best Practices for Transformative Action. Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers. Interfaith Education pp 137-146

Selçuk, M. and I. Ter Avest (2017). Communicating Qur’anic Texts . In: Interfaith Education for AllTheoretical Perspectives and Best Practices for Transformative Action. Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers. pp 83-96

Doerga, M., S. De Ruiter and I. Ter Avest (2017). In: Interfaith Education for All Theoretical Perspectives and Best Practices for Transformative Action. Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers. pp 215-226

Ter Avest, I. and Duncan R. Wielzen (2017). Epilogue. In: Interfaith Education for All Theoretical Perspectives and Best Practices for Transformative Action. Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers. pp. 273-276.

Akdag, M., O. Gurlesin, I. ter Avest, A. Alasag (2017) Presentatie Netherlands-Indonesia consortium

Avest, I. & Saskia Heusèrr (2017). Religie, op het snijpunt van persoon, beroep en samenleving, In: L. Rubio Reparaz, S. Ardjosemito-Jethoe, K. Rijk (Eds.). Diversiteit in de samenleving. Koninklijke Van Gorcum. pp. 200-2017.

Avest, I. ter (2017). Een vreemde vogel in de pedagogische civil society. PIP. April. pp 43-46

Avest, I. ter & I. Erdem (2017). Als het goed voelt. Presentatie PROOMINENT, EDE. 19 september.

Avest, I. & A. Alasag (2017). Religieuze Identiteitsontwikkeling gebaseerd op de Dialogical Self Theory (theorie van het meerstemmig en dialogisch zelf). Presentatie bijeenkomst ‘Artikel 1’, Utrecht. Presentatie 29 november.

Avest, I. ter (2017) invited speaker; boekpresentatie B.v.d. Berg ‘Wijs worden met bronverhalen’. Marnix Academie Utrecht. 20 september.

Avest, I. ter & C. Bakker (2017).  Normative professionalization; an example of Teacher Educators in RE. Presentatie Conferentie Diversity in Higher Education. Bloemfontein – Zd.Afrika. 2-3 februari.

Avest,I. ter &  Ö. Gürlesin (2017). Levensbeschouwing in de ‘society of
mind’: Fanatiek radicaal of radicale fanatiekeling?
Workshop DST conferentie Haagsche Hogeschool. 14 november.

Avest, I. ter (2017). Ontmoeting met moslims. Inleiding op het gesprek met ‘de ander’, in het kader van Bespreek ’t samen, Ede.

Avest, I. ter (2017) Bespreek ‘t samen – nagesprek naar aanleiding van de voorstelling ‘Met de mantel der liefde’ in Cultura 17 november.

Bakker, C. & I. ter Avest (2017). Teacher Training for Religious Education – engaging university teachers. Diversity in Higher Education. Submitted.

Avest, I. ter & C. Bakker, C. (2017). Islamic Education in the Netherlands. In H. Daun & R. Arjmand (Eds.),  Handbook of Islamic Education (13 p.). Springer.

Avest, I. ter & Bakker, C. (2017). Place attachment and sense of place – Transformation of spaces into places children feel attached to. In Martin Rothgangel, Kerstin Brömssen, Hans-Günter Heimbrock & Geir Skeie (Eds.),  Location, Space and Place in Religious Education (pp. 101-111) (11 p.). Waxmann Verlag.

Avest, I. ter & Bakker, C. (2017). RE Rooted in Principal’s Biography.  Religion and Education, 44 (1), (pp. 5-21) (17 p.).

Avest, I. ter & Bakker, C. (2017). Theoretical and methodological aspects of the concepts of place and space. In Martin Rothgangel, Kerstin von Brömssen, Hans-Günter Heimbrock & Geir Skeie (Eds.),  Location, Space and Place in Religious Education (pp. 21-27) (7 p.). Münster / New York: Waxmann Verlag.

Avest, I. ter & Bakker, C. (2017). “Komt een moslima bij de directeur ….” – Omgaan met ‘de ander’ in christelijk basisonderwijs ‘Op Zuid’. In Bas van den Berg & André Mulder (Eds.),  Leren van betekenis – Dialogisch levensbeschouwelijk onderwijs op negen basisscholen (pp. 132-148) (17 p.). Utrecht: Marnix Academie.

Avest, I. ter & Bakker, C. (2017). Religious Education in the Netherlands.  RE Today, 34 (2), (pp. 56-59) (4 p.).

 Alma, H. & I. ter Avest ‘Ik zie, ik zie wat jij (nog) niet ziet …’ bewerking van oratie van Hans Alma. Narthex

Avest, I. ter (2017). Iedereen z’n eigen klompen. In gesprek met Bright Richards over vluchtelingjongeren en durf. Narthex jaargang 16, nr. 3. pp. 23-28.

 Avest, I. ter (2017).Verhalen over en weer contextualiseren. Een reflectie op de thema-artikelen. Narthex. jaargang 17. nr. 3. pp. 65-69.

Avest, I. ter (2007). Breder en dieper verstaan van zelf en ander. Een beschrijving van een uitdagend model voor worldview education; bespreking van het model van John Valk.  Narthex.

 Avest, I. ter (2017). Kieswijzer levensbeschouwing. Boekbespreking. Narthex

Avest, I. ter (2017). Kiezen voor persoonsvorming. Boekbespreking. Narthex

Avest, I. ter (2017). From location and (non-)place to place attachment and sense of place. An exploration of imagination as the key to transform spaces into places. Religion & Education.http://dx.doi.org/10.1080/15507394.2016.1268039

Avest, I. ter (2017). Levensbeschouwelijk onderwijzen en leren recht van elk kind – verantwoordelijkheid van elke opvoeder. Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid (8) 1, p. 57-77.

Avest, I. ter & Bakker, C, (2017). Teacher Training for Religious Education –Violation of university teachers’ comfort zone? South African Journal of Higher Education. submitted.

Avest, I. ter (2017). Een vreemde vogel in de ‘pedagogische civil society’. Pedagogiek in Praktijk, nr. 96, april, p. 40-46.

Avest, I. ter (2017). “I experienced freedom within the frame of my own narrative”; the contribution of psychodrama techniques to experiential learning. International Review of Education 63: 71. doi:10.1007/s11159-017-9617-6