Publicaties

Publicaties 2019

Boeken

 • Alma, H., I. ter Avest (Eds.) (2019). Moral and Spiritual Leadership in an Age of Plural Moralities. London/New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
 • Avest, I. ter (Ed.) (Ed.) (2019). There is a Crack in Everything; Education and Religion in a Secular Age. Basel: Education Sciences MDPI.

Boekhoofdstukken

 • Alma, H., I. ter Avest, I. (2019). Introduction. In H. Alma & I. ter Avest (Eds.) Moral and Spiritual Leadership in an Age of Plural Moralities. London/New York: Routledge, Taylor & Francis Group. pp. 1-9.
 • Alma, H., I. ter Avest, I. (2019). Epilogue. In H. Alma & I. ter Avest (Eds.) Moral and Spiritual Leadership in an Age of Plural Moralities. London/New York: Routledge, Taylor & Francis Group. pp. 291-297.
 • Avest, I. ter (2019). Provocative guidance: a practice of narrative leadership. In H. Alma & I. ter Avest (Eds.) Moral and Spiritual Leadership in an Age of Plural Moralities. London/New York: Routledge, Taylor & Francis Group. pp. 91-106.
 • Avest, I. ter (2019). Introduction. In There is a Crack in Everything; Education and Religion in a Secular Age. Basel: Education Sciences MDPI.
 •  Avest, I. ter (2019). Epilogue. In There is a Crack in Everything; Education and Religion in a Secular Age. Basel: Education Sciences MDPI.

Publicaties 2018

Artikelen

 • Wielzen, D., I. ter Avest, N. Lafrarchi (2018). The classroom – place of interfaith encounters. An exploration of the complexity and the interrelatedness between theoretical concepts and practical situations of interfaith education in a secular(ized/izing) age. Religious Education. submitted
 • Avest, I. ter (2018). Op de stoel van de ander. blog op Versvak.nl

Boekhoofdstukken

 • Avest, I. ter (2018). Embracing otherness is supporting community. In: A. Mawhinney & P. Cumper (Eds.). Collective Worship and Religious Observance in UK Schools: Challenges and Opportunities. Peter Lang.
 • Avest, I. ter & E. Stedenburg (2018). Stay true to oneself. In: C. Roux & A. Becker (eds). Human Rights Literacy: Future Directions. Springer.
 • Avest, I. ter, C. Bakker (2018). Islamic Education in the Netherlands. In: Handbook of Islamic Education. Holger Daun and Reza Arjmand (Eds). Springer.
 • Bakker, C., I. ter Avest (2018). Disruptive moments and normative professionalism;  An exploration of the (im)possibilities of a provocative pedagogy to stimulate the development of normative professionalism. In Diversity in Higher Education. submitted
 • Bakker, C., I. ter Avest (2018). Teacher Training for Religious Education; Engaging Academics through the Dialogical Self Theory. Transformation in Higher Education.
 • Gürlesin, Ö., I. ter Avest, A. Alasag, M. Akdag (2018). Playful Religion. submitted for contribution to publication edited by Abdullah Sahin.

Presentaties op conferences/studiedagen

 • Akdag, M. A. Alasag, I. ter Avest, Ő. Gürlesin (2018). Acculturation and the Dialogical formation of young muslim identity: Development of an intervention based on Dialogical Self Theory (DST), and its implementation. Presentation 10th DST conference Braga, June.
 • Avest, I. ter (2018). ‘A chair with a view’; creation of a new I-position – learning by doing. Presentation 10th DST conference Braga, June.
 • Wielzen, D., I. ter Avest (2018). Radical Faith Education.Presentation at the ISREV conference, Nurnberg juli-augustus.
 • Gürlesin, Ö., I. ter Avest, A. Alasag, M. Akdag (2018). Diversity in an Era of Polarization, contribution to the conference ‘Diversity in Higher Education’. februari 2-3 Vrije Universiteit Amsterdam.

Publicaties 2017

Artikelen

 • Avest, I. ter (2017). Deuren en ramen wijd open. Verslag van de Jaardag 2017 van de ZKM Vereniging.met medewerking van Marjolein Fokkens, Wolf Lejeune, Annerieke Oosterwegel en Margreet Poulie. In ZKM Magazine.
 • Avest, I. ter (2017). Paas-, lente-, ei-verstop-feest??? Versvak blog april.
 • Avest, I. ter (2017). Musea en de kunst van de ‘kapstokjes’. Versvak blog december.
 • Avest, I. ter (2017). Met woede gaat de zon niet schijnen Versvak blog september.
 • Avest, I. ter (2017). Een vreemde vogel in de pedagogische civil society. Pedagogiek in Praktijk. April. pp 43-46
 • Bakker, C. & I. ter Avest (2017). Teacher Training for Religious Education – engaging university teachers. Diversity in Higher Education. Submitted.
 • Avest, I. ter & Bakker, C. (2017). RE Rooted in Principal’s Biography.  Religion and Education, 44 (1), (pp. 5-21) (17 p.).
 • Avest, I. ter & Bakker, C. (2017). Religious Education in the Netherlands.  RE Today, 34 (2), (pp. 56-59) (4 p.).
 • Alma, H. & I. ter Avest ‘Ik zie, ik zie wat jij (nog) niet ziet …’ bewerking van oratie van Hans Alma. Narthex
 • Avest, I. ter (2017). Iedereen z’n eigen klompen. In gesprek met Bright Richards over vluchtelingjongeren en durf. Narthex jaargang 16, nr. 3. pp. 23-28.
 • Avest, I. ter (2017).Verhalen over en weer contextualiseren. Een reflectie op de thema-artikelen. Narthex. jaargang 17. nr. 3. pp. 65-69.
 • Avest, I. ter (2007). Breder en dieper verstaan van zelf en ander. Een beschrijving van een uitdagend model voor worldview education; bespreking van het model van John Valk.  Narthex.
 • Avest, I. ter (2017). Kieswijzer levensbeschouwing. Boekbespreking. Narthex
 • Avest, I. ter (2017). Kiezen voor persoonsvorming. Boekbespreking. Narthex
 • Avest, I. ter (2017). From location and (non-)place to place attachment and sense of place. An exploration of imagination as the key to transform spaces into places. Religion & Education.http://dx.doi.org/10.1080/15507394.2016.1268039
 • Avest, I. ter (2017). Levensbeschouwelijk onderwijzen en leren recht van elk kind – verantwoordelijkheid van elke opvoeder. Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid (8) 1, p. 57-77.
 • Avest, I. ter & Bakker, C, (2017). Teacher Training for Religious Education –Violation of university teachers’ comfort zone? South African Journal of Higher Education. submitted.
 • Avest, I. ter (2017). Een vreemde vogel in de ‘pedagogische civil society’. Pedagogiek in Praktijk, nr. 96, april, p. 40-46.
 • Avest, I. ter (2017). “I experienced freedom within the frame of my own narrative”; the contribution of psychodrama techniques to experiential learning. International Review of Education 63: 71. doi:10.1007/s11159-017-9617-6.

Boeken

Wielzen, D. & I. ter Avest (Eds.). (2017). Interfaith Education for All. Theoretical Perspectives and Best Practices for Transformative Action. Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers.

Boekhoofdstukken

 • Avest, I. ter (2017). Effectiveness of Innovative Ways of inclusive RE in the Netherlands. In F. Schweitzer, R. Boschki (Eds.) : Researching Religious Education. Waxmann Verlag. pp. 145-159.
 • Avest, I. ter & D. Wielzen (2017). Introduction In Interfaith Education for All Theoretical Perspectives and Best Practices for Transformative Action. Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers. pp. 1-20.
 • Taspinar, I. and I. ter Avest (2017). Diversity is the Key to Peace In Interfaith Education for AllTheoretical Perspectives and Best Practices for Transformative Action. Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers. Interfaith Education pp. 137-146.
 • Selçuk, M. and I. ter Avest (2017). Communicating Qur’anic Texts . In: Interfaith Education for AllTheoretical Perspectives and Best Practices for Transformative Action. Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers. pp. 83-96.
 • Doerga, M., S. De Ruiter and I. Ter Avest (2017). In: Interfaith Education for All Theoretical Perspectives and Best Practices for Transformative Action. Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers. pp. 215-226.
 • Ter Avest, I. and Duncan R. Wielzen (2017). Epilogue. In: Interfaith Education for All Theoretical Perspectives and Best Practices for Transformative Action. Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers. pp. 273-276.
 • Avest, I. ter & Saskia Heusèrr (2017). Religie, op het snijpunt van persoon, beroep en samenleving, In L. Rubio Reparaz, S. Ardjosemito-Jethoe, K. Rijk (Eds.). Diversiteit in de samenleving. Koninklijke Van Gorcum. pp. 200-2017.
 • Avest, I. ter & C. Bakker, C. (2017). Islamic Education in the Netherlands. In H. Daun & R. Arjmand (Eds.),  Handbook of Islamic Education (13 p.). Springer.
 • Avest, I. ter & Bakker, C. (2017). Place attachment and sense of place – Transformation of spaces into places children feel attached to. In Martin Rothgangel, Kerstin Brömssen, Hans-Günter Heimbrock & Geir Skeie (Eds.),  Location, Space and Place in Religious Education (pp. 101-111) (11 p.). Waxmann Verlag.
 • Avest, I. ter & Bakker, C. (2017). Place attachment and sense of place – Transformation of spaces into places children feel attached to. In Martin Rothgangel, Kerstin Brömssen, Hans-Günter Heimbrock & Geir Skeie (Eds.),  Location, Space and Place in Religious Education (pp. 101-111) (11 p.). Waxmann Verlag.
 • Avest, I. ter & Bakker, C. (2017). Theoretical and methodological aspects of the concepts of place and space. In Martin Rothgangel, Kerstin von Brömssen, Hans-Günter Heimbrock & Geir Skeie (Eds.),  Location, Space and Place in Religious Education (pp. 21-27) (7 p.). Münster / New York: Waxmann Verlag.
 • Avest, I. ter & Bakker, C. (2017). “Komt een moslima bij de directeur ….” – Omgaan met ‘de ander’ in christelijk basisonderwijs ‘Op Zuid’. In Bas van den Berg & André Mulder (Eds.),  Leren van betekenis – Dialogisch levensbeschouwelijk onderwijs op negen basisscholen (pp. 132-148) (17 p.). Utrecht: Marnix Academie.
 • Avest, I. ter (2017). De jaren vijftig van de vorige eeuw. In: Met terugwerkende kracht. Jubeleumuitgave Pedagogiek in Praktijk.

Presentaties op conferences/studiedagen

 • Avest, I. ter, A. Oosterwegel (2017). Identiteit(en) en loyaliteit(en). Inleiding op de ZKM Jaardag, November 2017.
 • Avest, I. ter & O. Gurlesin (2017). Levensbeschouwing in de ‘society of mind’ – radicale fanatiekeling of fanatiek radicaal? Workshop op studiedag Haagse Hogeschool. 17 november.
 • Avest, I. ter (2017). Het oor ontbloot. Toespraak Basisgemeente Exodus, Ede. september.
 • Avest I. ter (2017) Internal(ized) external contexts. presentatie ENRECA conference: Locchum. April 24-26.
 • Akdag, M., Ö. Gürlesin, I. ter Avest, A. Alasag (2017) Presentatie Netherlands-Indonesia Consortium.
 • Avest, I. ter & I. Erdem (2017). Als het goed voelt. Presentatie PROOMINENT, EDE. 19 september.
 • Avest, I. & A. Alasag (2017). Religieuze Identiteitsontwikkeling gebaseerd op de Dialogical Self Theory (theorie van het meerstemmig en dialogisch zelf). Presentatie bijeenkomst ‘Artikel 1’, Utrecht. Presentatie 29 november.
 • Avest, I. ter (2017). Boekpresentatie B.v.d. Berg ‘Wijs worden met bronverhalen’. Marnix Academie Utrecht. 20 september.
 • Avest, I. ter & C. Bakker (2017).  Normative professionalization; an example of Teacher Educators in RE. Presentatie Conferentie Diversity in Higher Education. Bloemfontein – Zd.Afrika. 2-3 februari.
 • Avest,I. ter &  Ö. Gürlesin (2017). Levensbeschouwing in de ‘society of
mind’: Fanatiek radicaal of radicale fanatiekeling? Workshop DST conferentie Haagsche Hogeschool. 14 november.
 • Avest, I. ter (2017). Ontmoeting met moslims. Inleiding op het gesprek met ‘de ander’, in het kader van Bespreek ’t samen, Ede.
 • Avest, I. ter (2017) Bespreek ‘t samen – nagesprek naar aanleiding van de voorstelling ‘Met de mantel der liefde’ in Cultura 17 november.

Publicaties 2016

Artikelen

 • Berg, B. van den, Avest, I. ter & Bakker, C, (2016). Imagination in action: primary school students interpret religious narratives. Religion & Education. submitted.
 • Avest, I. ter (2016). Geloven in jezelf. Psyche en Geloof, 26 (4), 239-246.
 • Avest, I. ter & Rietveld-van Wingerden, M. Half a century of Islamic education in Dutch schools. British Journal of Religious Education. doi: 10.1080/01416200.2015.1128391
 • Avest, I. ter (2016). Het liedje gaat over de zin van het leven. Narthex.
 • Avest, I. ter (2016). Interview met twee opleiders van DST en ZKM, Desiree Pieters en Paulien van Kessel. Tijdschrift voor Coaching, 36-41.
 • Avest, I. ter (2016). Kwaliteitsborgingen opleidingen, instrumenten en praktijken, op basis van de Dialogical Self Theory. Tijdschrift voor Coaching, 42-43.

Publicaties 2015

Artikelen

 • Avest, I. ter (2015). Een vreemde vogel in de pedagogische civil society? Pedagogiek.
 • Avest, I. ter, Bertram-Troost, G.D. & Miedema, S. (2015). “If it Feels Good…”: Research on School Selection Process Motives Among Parents of Young Children. Religion & Education, 42 (3), 357-367. doi: 10.1080/15507394.2015.1041357
 • Avest, I. ter (2015). Leren over zelf leren samen leven. Narthex, 35-40.
 • Bertram-Troost, G.D., Miedema, S., Kom, C. & Avest, I. ter (2015). A catalogue of Dutch primary schools in the secular age: empirical results. Religion & Education, 42 (2), 202-217.

Publicaties 2014

Artikelen

Docu-collegeAf en toe stemmen

Publicaties 2013

Artikelen

Boekhoofdstukken

Avest, I. ter, Bakker, C, Bertram-Troost, G.D. & Miedema, S. (2013). Hollanda sütunlaşmış ve post-ütunlaşmış eğitim sisteminde Din ve Eğitim: tarihi arka plan ve güncel tartışmalar. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17(1), 171-186.

Presentaties op conferenties/studiedagen

 • Ter Avest, I, G.D. Bertram-Troost & S. Miedema (2013). Parents coming out religiously. Secular and religious reasons for their choice of a primary school. L. Huffaker (Ed.). Coming out religiously! Religion, the Public Sphere and Religious Identity Formation. 2013 Proceedings of REA/APPRRE (pp. 1-6). REA/APPRRE: Boston.

Publicaties 2012

Boeken

 • Avest, I. ter (Ed.) (2012). On the Edge: (Auto)biography and Pedagogical Theories on Religious Education. Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers.

Boekhoofdstukken

 • Avest, I. ter (2012). Plurality in Society Mirrored in the Teachers’ Multi-voiced Self – Internalized Inequality. In C. Roux (Ed.). Safe Spaces. Human Rights Education in Diverse Contexts. Rotterdam/Boston/Taipei: Sense Publishers. pp. 243-259.