Publicaties 2007

Artikelen

Boeken

  • Avest, K.H. ter, Bakker, D.J., Bakker, C. & Burggraaf, H. (2007). Wat is er van ze geworden? Bennekom: In eigen beheer.

Boekhoofdstukken

  • Avest, K.H. ter (2007). Contrasting Colours in Religious Education. In C. Bakker & H.G. Heimbrock (Eds.), Researching RE Teachers. RE Teachers as Researchers(pp. 195-214). Munster: Waxmann Verlag.
  • Avest, K.H. ter (2007). Identity with a view. In D. Pollefeyt (Ed.), Interreligious Learning (pp. 309-331). Leuven: Leuven University Press, Peeters.
  • Avest, K.H. ter & Bakker, C. (2007). Leren waarderen in levensbeschouwelijk leren met kinderen. In B.W.P. van den Berg, A. van Steenis & J. de Valk (Eds.), Geloof je het zelf? (pp. 183-194) Bussum: Coutinho.
  • Avest, K.H. ter (2007). Levensbeschouwelijke ontwikkeling van kinderen. In B.W.P. van den Berg, A. van Steenis & J. de Valk (Eds.), Geloof je het zelf? (pp. 75-88) Bussum: Couthino.
  • Avest, K.H. ter (2007). Pedagogik und Religion als Konfliktprävention? In A. Graf von Kalnein & Herbert-Quandt Stiftung (Eds.), Religionen in der Schule (pp. 77-86). Bad Homburg v. d. Höhe: Herbert Quandt Stiftung.
  • Avest, K.H. ter, Bakker, C., Bertram-Troost, G.D. & Miedema, S. (2007). Religion and education in the Dutch pillarized and post-pillarized educational system: historical background and current debates. In R. Jackson, S. Miedema, W. Weisse & J.P. Willaime (Eds.), Religion and Education in Europe. Developments, Contexts and Debates (pp. 203-219). Münster/New York/München/Berlin: Waxmann.