Publicaties 2010

Artikelen

 • Avest, K.H. ter (2010). Education in conflict. Panorama, 21, 13-25.
 • Avest, K.H. ter, Knauth, Th. & Jozsa, D.-P. (2010). Gendered subjective theologies.Religious Education, 104(4), 374-394.
 • Avest, K.H. ter & Miedema, S. (2010). Noodzaak tot re-contextualisering van onderwijsvrijheid vanuit (godsdienst-)pedagogisch perspectief. Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid, 22(1-2), 77-88.
 • Avest, K.H. ter, Bakker, C., Bertram – Troost, G.D. & Miedema, S. (2010). Hollanda sűtunlaşmis ve post-sűtunlaşmis eğitim sisteminde Din ve Eğitim: tarihi arka plan ve gűncel tartışmalar. Religious Education, 31.
 • Avest, K.H. ter (2010). Verhalen voor het leven. De Wereld van het Jonge Kind, 37(10), 58-61.
 • Everington, J., Avest, K.H. ter, Bakker, C. & Want, A. van der (2010). European religious education, teachers’ perceptions of and responses to classroom diversity and their relation to personal and professional biographies. British Journal of Religious Education, 33(11).
 • Avest, I. ter (2010). Opvoeden, waarom en waartoe? Over de onmogelijkheid van niet normatief opvoeden. Katholieke scholen: Onderwijs kan niet zonder filosofie. deel 6, slot: Katholieke scholen: het vertrouwen waard. Woerden: kbvo

Boekhoofdstukken

 • Avest, K.H. ter (2010). Der Andere – fast so wie ich? Der Unterschied zwischen dem Ich und dem Anderen aus der Sicht von Kindergartenkindern. In A. Edelbrock, A. Biesinger & Fr. Schweitzer (Eds.), Wie viele Götte sind im Himmel? Religiöse Differenzwahrnehmung im Kindesalter (pp. 89-105). Münster: Waxmann.
 • Avest, K.H. ter & Miedema, S. (2010). Learn Young, learn fair. Interreligious encounter and learning in Dutch Kindergarten. In M. de Souza, K. Engebretson, G. Durka & L. Gearon (Eds.), International Handbook for interreligious education (pp. 513-527). Dordrecht/Boston/London: Springer.
 • Avest, K.H. ter & Bakker, C. (2010). Self-understanding of RE Teachers in structural identity consultation. A contribution to school identity in a multifaith context. In M. de Souza, K. Engebretson, G. Durka & L. Gearon (Eds.), International Handbook for Interreligious Education (pp. 374-394).
 • Avest, K.H. ter, Bakker, C. & Elings, G. (2010). Spreken wij dezelfde taal? Ouders en leerkrachten over opvoeding en onderwijs. In Th. van der Zee & Chr. Hermans (Eds.), Duurzaam onderwijs, IKO bundel 2010 (pp. 99-116). Budel: Damon.
 • Rietveld – van Wingerden, M., Avest, K.H. ter & Westerman, W.E. (2010). Islam in education in the Netherlands. History and actual developments. In A. Alvarez Veinguer, G. Dietz, D.-P. Jozsa & Th. Knauth (Eds.), Islam in education in European countries, pedagogical concepts and empirical findings (pp. 69-94). Münster: Waxmann.