Hogeschool InHolland

Bij de Hogeschool Inholland ben ik van 2010 – 2014 werkzaam geweest als lector ‘Onderwijs en Levensbeschouwing’. Ik leidde een onderzoeksgroep, indertijd bestaande uit Rasit Bal, Bahaeddin Budak, Henk van Gils, Birgitta Ruther, Gerda van Straten, Rimke van de Veer en Hasan Yar. Een belangrijke plaats in het lectoraat heeft het onderzoek naar studieloopbaansucces ingenomen.

In mijn lectorale rede ging ik in op de wilskracht die nodig is voor interculturele ontmoetingen. De lectorale rede ‘Stem en tegenstem’ is hier te downloaden.

Met de afscheidsrede ‘Af en Toe Stemmen’ is in 2014 het lectoraat ‘Onderwijs en Levensbeschouwing’ beëindigd.

In 2015, 2016 en 2017 heb ik op Hogeschool Inholland een NLU-module verzorgt:  ‘Religious or not, that’s the question’.

Voor meer informatie: khteravest@gmail.com