Netwerken

Ik ben lid van de volgende (inter)nationale organisaties van vakgenoten:

NIP: Nederlands Instituut van Psychologen; NVGP: Nederlandse Vereniging voor Groepsdynamica en Psychotherapie; VELON: Vereniging van Leraren Opleiders in Nederland; VVZB: Vereniging van ZKM-beoefenaars, tevens lid van de Wetenschapscommissie VVZB; NGPG: Nederlands Godsdienst Pedagogisch Genootschap; EAWRE: European Association of World Religions Education; ENRECA: European Network or Religious Education through Contextual Approaches; IRE: Interreligious Education, network of European and South African researchers; REA: Religious Education Association ISREV: International Seminar on Religious Education and Values.