Spelen met verhalen

Spelen met verhalen

‘Oud verhaal, nieuw perspectief’

Houden oude verhalen (b.v. uit religieuze tradities, of sprookjes) je een spiegel voor? Vormen ze een bron van inspiratie om ‘ontregelende situaties’ het hoofd te bieden? In de workshop ‘Spelen met verhalen’ gaan we op zoek naar de betekenis van oude en nieuwe verhalen voor het eigen verhaal. 

Uit verhalen die verschillende deelnemers inbrengen, kiezen we een verhaal (uit de Bijbel of een andere verhaal-traditie) dat we tot ons laten spreken. Dat doen we volgens een aantal vaste stappen, in wat genoemd wordt een ‘performatieve dialoog’. We luisteren zowel naar het verhaal, als naar eigen associaties daar bij. Om te beginnen vindt de ‘performatieve dialoog’ in stilte plaats, maar het zou geen dialoog heten als niet tot slot de deelnemers met elkaar in gesprek gaan over de manier waarop het verhaal verrijkt is in de loop van de avond. 

De workshop bied ik twee maal per jaar aan – in het voorjaar en in het najaar. Elke workshop duurt ongeveer 2 uur, en vindt plaats bij voldoende aanmelding. 

Als je belangstelling hebt, stuur me dan een mailtje: khteravest@gmail.com

‘In dialoog met Islam’

In het kader van ‘Bespreek het samen’ komt in Ede sinds twee jaar een kleine vaste groep moslims en christenen bij elkaar, om met en van elkaar te leren. We vertellen elkaar wat ons bezig houdt, alledaagse en meer ‘verheven’ zaken,  en hoe ons geloof daarin een rol speelt. Om te delen in de rijkdom van deze gesprekken, hebben we besloten de groep open te stellen voor ‘nieuwelingen’. 

We vragen van de deelnemers een open houding, gekoppeld aan een oprechte nieuwsgierigheid, de wil te luisteren en de moed je te laten raken door het verhaal van de ander.

Als je belangstelling hebt, stuur me dan een mailtje: teravest@zingesprek.nl