Personalia

Ik ben geboren in Uithuizermeeden (het Hoge Land, Groningen), en opgegroeid in de textielstad Enschede (Twente, Overijsel). 

Met mijn man heb ik enkele jaren in het Islamitische Noorden van Nigeria gewoond. Samen zijn wij de ouders van zes kinderen en de grootouders van veertien kleinkinderen.

Bij prof. dr. Jan van der Lans, aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, ben ik opgeleid als cultuur- en godsdienstpsycholoog. Ik ben in 2003 aan de Universiteit Utrecht gepromoveerd bij prof. dr. Trees Andree. Mijn promotie-onderzoek betrof de ontwikkeling van het godsconcept van leerlingen in een interculturele en interreligieuze onderwijscontext.

Ik heb me geschoold in de theorie en werkwijze van het Meerstemmig Zelf (Dialogical Self Theory en Zelf Kennis Methode). Deze expertise heb ik uitgebreid met een opleiding tot psychodramatherapeut. Momenteel (2022-2023/2023-2024) volg ik de opleiding TA (Transactionele Analyse) Coaching & Counseling.

Vanaf 2001 heb ik een eigen coaching en counseling praktijk ‘Z-in-gesprek’. De theorie van het Dialogisch Zelf, de Zelf Kennis Methode en de Transactionele Analyse vormen een belangrijke theoretische inspiratie voor mijn coaching en counseling activiteiten, evenals praktische werkvormen op het gebied van psychodrama.

In mijn privé praktijk ‘Z-in-gesprek’, en in de samenwerking in onderzoeksprojecten met anderen, ben ik steeds op zoek naar de verbinding tussen het persoonlijke en het professionele verhaal. Het gaat daarbij zowel om het verhaal van de persoon individueel als van personen in team-verband. In mijn publicaties is die afwisseling zichtbaar in focus: op de identiteit van de persoon en die van het verband waarin de persoon participeert. 

Identiteit zie ik als een voortgaand proces; identiteit is ‘werk-in-uitvoering’.