Reacties

“In een kleine groep, van mensen met verschillende geloofsovertuigingen, voelt het goed om de vraag te stellen die al lang op je lippen ligt, maar die je nooit durfde te stellen. Nu begrijp ik beter waarom sommige moslima’s besluiten een hoofddoek te dragen.”

“Door te luisteren naar de andere deelnemers, en wat dat ene verhaal kan oproepen bij verschillende mensen, is het oude bekende verhaal voor mij opnieuw gaan leven.”

“Het verhaal van een mede-cursist vertoonde gelijkenis met mijn eigen levensverhaal. Doordat hij daarin echter een heel andere positie in innam, kon ik ook anders naar mijn eigen positie kijken. Dat gaf ruimte.” 

 “Nooit geweten dat de rode draad in mijn leven zo verstrengeld was met die ene gebeurtenis uit mijn kinderjaren.”