Werkdomeinen

In 2018 ben ik begonnen als senior docent aan de Islamitische Theologische Faculteit in Amsterdam (IUA). Ik geef o.a. de vakken ‘Levensbeschouwing’ en ‘Pedagogiek’ en begeleid studenten in hun stage.

Op de Vrije Universiteit (VU)  in Amsterdam werkte ik van 2004 – 2014 als senior docent godsdienst-pedagogiek. In het Europese REDCo onderzoek (onder leiding van prof. dr. Wolfram Weisze) verving ik in die tijd – waar nodig – prof. dr. Siebren Miedema in de Nederlandse delegatie.  Hierover is gepubliceerd; zie mijn publicatie-overzicht.

Als lector was ik van 2004-2008 werkzaam aan de Stenden Hogeschool in Leeuwarden, in nauwe samenwerking met prof. dr. Cok Bakker van de Universiteit Utrecht. Mijn lectorale rede ‘Verwante Stemmen’ is hier te downloaden in het Nederlands.

Van 2010-2014 was ik lector ‘Onderwijs en Levensbeschouwing’ aan Hogeschool Inholland. Mijn lectorale rede‘Stem en Tegenstem’ hier te downloaden in het Nederlands, en hier in het Engels.

Een aantal publicaties zijn gewijd aan de activiteiten in dat Inholland-lectoraat. Zie daarvoor mijn publicatie-overzicht.

Met de afscheidsrede ‘Af en Toe Stemmen’ is in 2014 het lectoraat ‘Onderwijs en Levensbeschouwing’ beëindigd.

Van 2000 – 2015 heb ik samengewerkt met prof. dr. Cok Bakker in zijn Utrechtse Adviesgroep voor Identiteit, Levensbeschouwing en Onderwijs. De verdere ontwikkeling van het Structureel Identiteits Beraad en de begeleiding er van op pc scholen ‘op’ Rotterdam-Zuid stond in die tijd centraal. Daarover is ook gepubliceerd; zie mijn publicatie-overzicht.