Onderzoek

In de loop van de jaren heb ik leiding gegeven aan, resp. geparticipeerd in verschillende kleinere en grotere onderzoeksprojecten geparticipeerd, waaronder:

2017 – heden ‘MIRAS’-onderzoek naar preventie van radicalisering; in dit project zijn onderzoek en materiaal-ontwikkeling gecombineerd.

2018 – 2019 ‘Mektab’- onderzoek naar de positie van religie in het migratieverhaal van eerstegeneratie Turkse en Marokkaanse vrouwen in Ede.

2010-2014 Lectoraatsonderzoek in het lectoraat ‘Onderwijs en Levensbeschouwing’ aan Hogeschool Inholland in Amsterdam/Amstelveen. Hogeschool Inholland.

2007-2010 Lectoraatsonderzoek in het lectoraat ‘Ontwikkeling veelvorming Christelijk basisonderwijs’ van de Stenden Hogeschool in Leeuwarden.

2006-2009 REDCo Europees onderzoek naar de rol van religie in het onderwijs.