Onderzoek

Op de VU in Amsterdam werkte ik van 2004 – 2014 als godsdienst-pedagoge. Als lector was ik van 2004-2008 werkzaam aan de Stenden Hogeschool in Leeuwarden, en van 2010-2014 was ik lector ‘Onderwijs en Levensbeschouwing’ aan Hogeschool Inholland.

In de loop van de jaren heb ik in verschillende grotere onderzoeksprojecten geparticipeerd, waaronder:

2006-2009 REDCo Europees onderzoek naar de rol van religie in het onderwijs.

2007-2010 Lectoraatsonderzoek in het lectoraat ‘Ontwikkeling veelvorming Christelijk basisonderwijs’ van de Stenden Hogeschool in Leeuwarden

2010-2014 Lectoraatsonderzoek in het lectoraat ‘Onderwijs en Levensbeschouwing’ van Hogeschool Inholland in Amsterdam/Amstelveen.

2018 – 2019 Mektab  onderzoek naar de positie van religie in het migratieverhaal van eerstegeneratie Turkse en Marokkaanse vrouwen in Ede.

2017 – heden MIRAS onderzoek naar preventie van radicalisering