2e reactie

“Het verhaal van een mede-cursist vertoonde gelijkenis met mijn eigen levensverhaal. Doordat hij daarin echter een heel andere positie in innam, kon ik ook anders naar mijn eigen positie kijken. Dat gaf ruimte.”