ENRECA conferentie

Van 12 t/m 14 april vindt de ENRECA conferentie plaats in Bodo, Noorwegen. Het thema is ‘Old narratives in new contexts’. Deze conferentie bereidt een publicatie voor, in de reeks van ENRECA publicaties.

Nieuwste publicatie: Avest, I. ter (2023). ‘Playful Searching Truth’; An Exploration of the Role of ‘Life Orientation’ in a Plural World. In: Z. Grosz (Ed.). Reimaging the Landscape of Religious Education. Challenges and Opportunities. Springer. pp. 39-54.

Kan een afbeelding zijn van de tekst 'Religion and Human Rights Right m Dig Alexander Unser Editor Religion, Citizenship and Dmo Hum pus Herne Rights Equalit ity Springer'